TopRight Nordic expanderar kraftigt genom förvärv av välkänt glasföretag


TopRight Nordic har lagt bud på glasföretaget Ferm & Persson AB. Ägare har accepterat erbjudandet. Förvärvsbeloppet är 7.5 mkr. Förvärvet avses betalas delvis med nyemitterade aktier i TopRight uppgående till 3 mkr samt 4.5 mkr kontant efter en betalningsplan. 


Samgåendet är villkorat av bland annat godkännande vid en extra bolagsstämma av bemyndigande att utfärda aktier som delbetalning. Antal aktier som nyemitteras och erläggs beräknas som snittpriset av stängningskursen i TopRight aktien mellan 2019-05-27 och 2019-06-10 dividerat med 3 mkr. Indikativt medför detta en utspädning på ca 4—5% av aktiestocken beräknat på ett utfall av snittpriset på 3.5—4 kr under perioden. 
​​​​​​​
Tidsplanen är att TopRight tillträder Ferm & Persson den 15 augusti 2019.  Skälet till att TopRight gör detta förvärv är att det stärker närvaron hos nyckelkunder och möjliggör en framflyttning av TopRights position på marknaden.

                   Ferm & Persson AB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och har en tongivande roll inom                     glasbranschen. 

De senaste åren har de gjort omfattande investeringar i sin produktion och projektverksamhet för att stärka sin kapacitet för framtida volymexpansion. 

Omsättning 2018 var 49,4 msek med ett balanserat resultat om ca 0,2 msek.

Bolaget är mycket välkänt inom sin bransch och har många välkända kundrelationer som exempelvis Polestar, Vasakronan, Wallenstam, RO-Gruppen och PEAB för att nämna några. Bolaget har bedrivit verksamhet sedan 1894 och omsättningen 2019 beräknas bli 55 mkr med positivt resultat.

Daniel Nestenborg, VD för Ferm & Persson AB: 
”Vi ser att glasbranschen står inför stora förändringar. Kunderna efterfrågar nya lösningar och funktioner integrerat i glaset. Genom att samgåendet tar vi den till ytterligare en nivå, där glas, ljus och ny teknik samspelar och skapar nya lösningar”. 

Fredrik Skarke, ordförande för TopRight:
”Kombinationen mellan oss och Ferm & Persson ger oss helt nya möjligheter. Vi stärker vår leveransförmåga samt ger oss möjligheter att nu också leverera helhetslösningar inom ljus och glas med upplevelsebaserade lösningar, vilket blir unikt.”