F Ö R   L E V E R A N T Ö R E N


För att ha bra kontroll på vår leverantörsreskontra och säkerställa korrekt betalning önskar vi att
fakturerar oss i enlighet med nedan.

Fakturaadress:

Ferm & Persson AB
FE 9428
838 76 Frösön


Denna adress gäller endast fakturor. Fakturorna går till vår skanningleverantör och passerar ej Ferm & Persson AB. 

Vi vill helst ha fakturorna som mailad PDF för att inte tappa tid i fakturahanteringen.
OBS: Systemet kan endast ta emot 1 faktura per mail. Skall bilagor skickas med skall de ligga i samma PDF fil.
e-postdressen är: faktura@fpglas.se

Fakturorna skall minst ha med information enligt:

Projektnummer, enligt följande: ” Märkning: P16XXXX”, där XXXX skall ersättas med det projektnummer vi anger er vid beställning.
Vår referens:
Betalningsvillkor: 45 dagar
Fakturadatum:
​​​​​​​
​​​​​​​