F Ö R   F A S T I G H E T S Ä G A R E N

​​​​​​​
Vi på Ferm & Persson strävar efter att hålla högsta möjliga servicenivå till dig som kund. För att på bästa sätt kunna erbjuda våra tjänster vill vi att Ni som kund kontaktar oss via mail eller telefon enligt nedan.
  
Vid glasskada eller behov av service/reparationer av er entrémiljö kan ni maila till SKADA@FPGLAS.SE.
Respektive ärende kommer att tilldelas en handläggare som kontaktar er.

Ni behöver ha följande information tillgänglig;
  * Typ av skada/servicebehov
  * Adress
  * Kontaktperson på plats
  * Kundinformation inkl. organisation/personnummer
 
För öppettider etc. se vår KONTAKTSIDA.
 
På Ferm & Persson arbetar ett flertal handläggare som vid pågående ärende kommer att fråga efter offertnummer eller projektnummer för att få god spårbarhet och säkerställa att vi inte missar någon information.
 
Vi erbjuder fastighetsägare ramavtal för att kunna få till ett planerat förebyggande underhåll, lägre priser på avhjälpande service och underhåll samt tillgång till jour dygnets alla timmar. För ramavtalsförfrågan kontakta oss på OFFERT@FPGLAS.SE.
 
Varmt välkomna till oss!


​​​​​​​