S y s t e m  S u p p o r t

F E R M I S A L

Tak & Fasadglasning
Vårt Fermisalsystem har funnits med oss sedan 70-talet men har under senaste åren uppgraderats för att omfatta allt från enkel "Täck"-locksfasad i aluminium till modern Structural glazing som limmas mot stålet. Systemet kan monteras direkt på primärstål eller som Curtain-Wallsystem.
Dörr & Fasadsystem
CEWE - systemet har funnits på marknaden sedan 70-talet och har utvecklats framför allt för offentlig miljö där det finns behov av ett kraftfullt och exklusivt uttryck. Systemet är utvecklat av Ferm & Persson och är fortfarande en av våra mest väldokumenterade och efterfrågade premiumprodukter.

O E M

Systemlösningar
SP-Stålprofil  - klassade Ståldörrar och Partier 
Dorma HSW  - Helglassystem för offentlig miljö
SAPA  - Tak och Fasadsystem i aluminium
CitiLä  -  Höj och Sänkbara glasräcken
Svalson  -  Luckor för fasader och receptioner
Glasräcken från Nordic rail & Q-railing
Interiörglassystem från Dorma

Ferm & Persson arbetar både med sitt eget varumärke, CEWE, Fermisal samt ett antal OEM system såsom, SAPA, Reynaers, Stålprofil, Forster, GEZE, Dorma samt ett stort antal olika glasbeslagsleverantörer.

​​​​​​​Ferm & Persson erbjuder genom de olika systemen ovan mycket stor designfrihet för att med hög kunskap och erfarenhet tolka och arbeta igenom kundens vision önskemål till konstruktionshandlingar, specifikationer, produkter och slutleveranser. Vårt utförande skall vara standardiserat och följa MTK föreskrifterna då Ferm & Persson är MTK ackrediterade.
Ferm & Persson ́s verksamhet står på en verksamhetsplattform präglat av LEAN-principerna där standardiserat arbetssätt och ständiga förbättringar genomsyrar det dagliga arbetet.
Ferm & Persson ́s verksamhetshetssystem skall vara branschledande för att fokusera på dess intressenter och addera kundvärde i varje steg. Vårt verksamhetssystem skall vara ISO certifierat inom ISO 9001, 14001 samt 18000.