Med erfarenhet och tradition som plattform…
​​​​​​​

När glasmästaren Severin Ferm och förgyllaren och glasmästaren Carl-Wilhelm Persson startade Ferm & Persson Förgylleri Etablissemang baserade de verksamheten på sin hantverksskicklighet, men också på sin öppenhet för innovationer och sin förmåga att se marknadens behov.
Man skulle kunna kalla Ferm & Persson för en institution i Göteborg; grundade 1894 och med fjärde generationen vid rodret. Redan 1916 tillverkade vi entrédörrar i driven koppar
och de följande åren togs flera patenterade uppfinningar fram. Exempel på det var den ventilerade fönsterkarmen som förhindrade att det bildades imma på insidan av
skyltfönster och den vattenspolande fönsterkarmen somhöll insidan på skyltfönstret på livsmedelsbutiker imfria.
Som fjärde generationen i familjeföretaget Ferm & Persson sätter VD Daniel Nestenborg en ära i att både förvalta traditionerna och driva det moderna företaget framåt
genom att addera kundvärde, i varje tjänst och produkt.
Ferm & Persson är fortfarande samma innovativa hantverksföretag – med det moderna företagets kompetens och kapacitet, produktomfång och service.

​​​​​​​
... mot nya tjänster och produkter
​​​​​​​

Varje process är kvalitetssäkrad och dokumenterad. Ferm & Persson arbetar både med egna produkter och är återförsäljare för några av marknadens starkaste varumärken.
Dokumenterade rutiner enligt ISO 9001, välutbildad personal, ett modernt lärlingssystem, tydliga principer för tillverkning och installation samt ansvar för eftermarknaden gör Ferm &
Persson till en stark aktör på marknaden.
Självklart är verksamheten miljöcertifierad enligt ISO 14000 och vi har miljön i åtanke i varje steg, från tillverkning till den moderna, gasdrivna bilparken.