Lathund

Vanligt floatglas väger per m² enligt nedan:
• 3 mm    -     7,5 kg/m²
• 4 mm    -   10,0 kg/m²
• 5 mm    -   12,5 kg/m²
• 6 mm    -   15,0 kg/m²
• 7 mm    -   17,5 kg/m²
• 8 mm    -   20,0 kg/m²
• 9 mm    -   22,5 kg/m²
• 10 mm  -   25,0 kg/m²
• 11 mm  -   27,5 kg/m²
• 12 mm  -   30,0 kg/m²
• 15 mm  -   37,5 kg/m²
• 19 mm  -   47,5 kg/m²

Vid isolerglas multiplicerar man vikten med antalet glas som avses.

Vanliga brandskyddsklasser
Glaskonstruktionens brandskyddsklass, till exempel E30, EI60, delas in enligt:
(Siffran i beteckningen anger hur många minuter som systemet klassats för.)
   • E = Brandtäthetsklass som skyddar mot rökgas och flammor.
   • EI = Brandtäthetsklass som även skyddar mot värmestrålning.
   • EW = Brandklassningskrav gällande värmestrålningslast på kalla sidan av brandglaset.

Glastyper
   • Ljudreducerande glas: Finns i reduceringsnivån från Rw29dB till Rw50 dB. Ljudglas är
     uppbyggt av flera lager glas som laminerats tillsammans med ljuddämpande plastfilm.
   • Härdat glas: Ger upp till 5 gånger högre hållfasthet och granulerar vid brott. Härdat glas tål
     avsevärt större temperaturlaster utan brott. Härdat glas kan ej efterbearbetas.
   • Laminerat glas: Har floatglasets hållfasthet men håller ihop vid brott. Laminerat glas ger
     god personsäkerhet och möjlighet att laminera in olika folietyper, till exempel färger, tryck
     eller funktioner såsom elvärme, LED-ljus, Vivid Privacy folie m m. Laminerat glas används till
     exempel vid skyddsglas, glasgolv, glastak m m.
   • Isolerglas: Kan byggas upp på ett flertal olika sätt för att skapa efterfrågad funktion både vad
     gäller U-värde, solskydd och funktionalitet samt olika montagetyper.


Mer information
www.fpglas.se
www.gbf.se
www.mtk.se