MEDARBETARE
Vår personal är vår viktigaste resurs. Genom en aktiv personalvård, långsiktighet genom kompetenssäkring, löpande PU arbete och erbjudandet av en trygg och utvecklande arbetsplats kan vi behålla och knyta till oss enastående medarbetare.

Vår verksamhet har erbjudit sysselsättning till generationer av medarbetare under snart 125 år. Genom att aktivt bidra till samhället med sponsorinsatser till ungdomsidrott, erbjuda lärlings platser, aktivt arbete med branschorganisation mm skapar vi ett Ferm & Persson som bidrar till att bygga ett socialt samhälle där alla erbjuds en plats även i framtiden.

Kollektivavtal, nolltolerans mot särbehandling och ett aktivt arbete för att skapa mångfald är viktiga hörnpelare i bolaget för attrahera medarbetare till att vara med och utveckla vår gemensamma arbetsplats.

Berne
Berne gör allt det roliga
Christian
Christian är glasmästare
Claes
Jobbar som projektledare
Guilherme
Jobbar som projektledare och är en haj på CAD/RAM
Jonas Tromstedt
Glas & Metall montör
Jonas Odenlund
Projektledare
Oualid Mourali
Glas & Metall montör
Per Svanfors
Glas & Metall montör
Stefan Björklund
Glas & Metall montör
Torbjörn Eliasson
Projektledare
Urban Eriksson
Glas & Metall montör
William
Några fler som jobbar här:

Eva Sasioglu, ​​​​​​​Renee Karlsson, Anders Soneryd, Glenn Pettersson, Oscar Eliasson, Lennart Berglund, Eddie Andersson,
​​​​​​Charlie Claesson, Max Dahlberg, Alexander Bladh, Kjell Oxling och sist men inte minst vår VD Daniel Nestenborg.

Foton kommer ....