​​​​​​​L e d n i n g 

Vår ledning består av;

Ledningsgrupp/Strategigrupp
Daniel Nestenborg
Jonas Odenlund

Styrelsen
Daniel Nestenborg Ordförande
Nils Tjäder Suppleant
Philip Nestenborg Ledamot

Revisor
Baker Tilly