F ö r   F a s t i g h e t s ä g a r e n

Vi på Ferm & Persson genomför just nu en rationalisering av våra interna arbetsrutiner. Som ett led i detta arbete inför vi elektronisk fakturahantering. Det innebär att vi måste be er ändra fakturaadress till oss.

Ny fakturaadress:
Ferm & Persson AB
FE 9428
838 76 Frösön 


Denna adress gäller endast fakturor!

Fakturorna går till vår skanningleverantör och passerar ej Ferm & Persson AB.
Annan post som ni vill ska nå oss ska skickas i separat försändelse till respektive förvaltning/enhet.

Vi vill helst ha fakturorna som mailad PDF för att inte tappa tid i fakturahanteringen.
OBS: Systemet kan endast ta emot 1 faktura per mail. Skall bilagor skickas med skall de ligga i samma PDF fil.

e-postdressen är: faktura@fpglas.se

Fakturorna skall minst ha med information enligt:

Projektnummer, enligt följande: ” Märkning: P16XXXX”, där XXXX skall ersättas med det projektnummer vi anger er vid beställning.
Vår referens:
Betalningsvillkor: 30 dagar
Fakturadatum: Från och med 1:e januari kommer vi inte att hantera fakturor skickade vår gamla adress. De fakturor so då skickas till oss kommer vi tvingas returnera.
Daniel Nestenborg, VD