​​​​​​​                   Historik

1894
Den 19 februari startade bildhuggaren Severin Ferm och förgyllande Carl Wilhelm CEWE Persson Ferm & Perssons förgylleri etablissemang, adress Erik Dahlbergsgatan 14. Den först fakturan som skickades var på 2 kronor.

1895
Affären flyttades till Grand Hotell Haglund.

1897
Verksamheten flyttades till Östra Hamngatan 39. Företaget ombildades till aktiebolag med ett aktiekapital på 30 000 kronor. Årsomsättningen uppgick till 102 000 kronor.

1901
Timlön för glasmästarna uppgick till 40 öre.

1903
Inköptes egen fastighet på Kungsgatan 22 för 200 000 kronor. Verksamheten omfattades glasmästeri, förgylleri, snickeri, gjuteri och metallverkstad. Framgången kom genom hårt arbete alla veckans 7 dagar ofta från 6 på morgonen och ibland ändå till 3 på natten. Företaget presenterade också ett stort antal nyheter. Man gav sina kunder rejäl behandling, punktlig leverans och kvalitetsarbete.

1904
Inköptes tillsammans med några kollegor Berghems Glasbruk.

1910
Ferm lämnade företaget och flyttade till Stockholm. Han dog sedermera 1930. Vid denna tidpunkt arbetade man med ett stort projekt i Uddevalla, där ersättningen per ruta utgjordes av 3½ öre och man glasade ända upp till 5 000 rutor per dag åt en snickerifabrik.

1914
Såldes glasbruket.

1915
Ivar Gustafsson lämnar företaget och startade Glasmagasinet på 2.a Långgatan.

1919
Såldes Förenade Guldlistfabriken som man ägde. Vid denna tid drev man också verksamhet vid Hultmans Holme på Björn gatan.

1920
Utnämndes ”företaget till Kunglig Hovleverantör”

1923
Invaldes arkitekt Helge Persson, äldre bror till Bertil i styrelsen. Han avled dock samma år.

1932
Sänktes alla löner med 10%

1934
Inträdde Bertil Persson i styrelsen.

1936
Inköptes en bil åt direktören.

1945
Utdelning av premier och medaljer till dem med lång anställningstid, inte mindre än 29st, den äldste med 48 års anställning.

1946
Inköptes tomtmark på Gårda dit glas lager och snickeri flyttades.

1947
Årsomsättning uppgick till 1 900 000 kronor.

1957
Flyttades metallfabriken till Högsbo Industriområde, som då var landet.

1958
Flyttades glasmästeri och kontor.

1959
Årsomsättning en uppgick till 4 800 000 kronor.

1965
Butiken på Kungsgatan stängdes.

1975
Bildades konsortiet FPP International tillsammans med Pemco i Lysekil för arbete i Mellanöstern.

1978
Rekonstruktion Ferm & Persson Nya AB Metall och Ferm & Ryd AB Glasmästeri, ägt till 50% av Rydgruppen.

1980
Swedefront AB bildades som moderbolag till Ferm & Persson Nya AB Alab Metallfasader och Lättmetallfasader. Ägare till moderbolaget blev Gränges Rydgruppen och Swen Persson.

1982
Swedefront utökas med Götaverken Byggaluminium från Svenska Varv omfattande fabrik i Virserum och Robertsfors samt press verk i Robertsfors. Swedefront hade nu 200 anställda och 100 miljoner i omsättning. Samtidigt övertog Rydgrupp samtliga aktier.

1984
Ferm & Ryd övertar metallproduktionen i Göteborg från Swedefront. Swen Persson övertar Rydgruppens 50% och Ferm % Ryd ändrar namn till Ferm och Persson AB, d v s nuvarande företag. Exportrörelse överförs till West-Gate AB.

1988
Frölunda Glas-service AB Förvärvades.

1989
Kontor och Glasmästeri flyttar in i ny fastighet på Beatrice Lesslies Gata 7. Lundby Glasmästeri AB förvärvades.

1990
Årsomsättningen överstiger 100 miljoner. Ericssons Markisfabrik förvärvades.

1991
Glasmagasinet flyttar till Klippan.

1992
Förvärvades Artur Hansson Glas AB.

1993
Securum Industri Holding övertar 91% av ägandet i Ferm & Persson AB, som bantas att endast omfatta den egna fastigheten plus de 3 glasmästerierna.

1994
Ferm & Persson AB fyller 100 år.

1995
Förvärvas Ferm och Persson av Skanska.

1998
Startar FP Glas & Metall också kallad ”rubb och stubb” efter 2 av grundarna.

1999
Övertages metall fabriken samt i maj samma år förvärvas glasmagasinet och vi får vårt nuvarande namn.

2003
Uppgår omsättningen till 80 MESK.

2013
110 års fest! Bolaget byter VD från Swen Persson till Daniel Nestenborg som 4:e generation ”Persson:are” att leda familjeföretaget. Ferm & Persson Glasmagasinet AB förvärvar Öxabäcks anläggning AB samt Björks Glasmästeri AB. Totalt har bolaget ca 85 medarbetare. Ferm & Persson Glasmagasinet AB renodlar sin verksamhet och genomför stora omstruktureringar inom bolagskoncernen för att fokusera på sin kärnverksamhet. Antalet anställda reduceras genom avyttrandet av Öxabäck Entreprenad AB samt nedskärningar inom Ferm & Persson till 35 medarbetare

2014
120 År!!! Koncernen struktureras om legalt och Ferm & Persson AB flyttas över till ett nytt organisationsnummer samt renodlas ytterligare för att enbart arbeta med Glas & Metallentreprenader med en stark eftermarknadsavdelning. Efter denna sista fokusering är vi ca 20 medarbetare. BJC Group går in som majoritetsägare för att skapa stabil finansiering av verksamheten och vissa samverkansprojekt.

2016
Bolaget certifiering omfattar nu även OSHAS 18 000, arbetsmiljöcertifiering.

2017
Ferm & Persson Glasmagasinet Förvaltnings AB köper samtliga aktieposter i Ferm & person AB för att bli 100%-iga ägare.