K V A L I T E T S-   & M I L J Ö P O L I C Y


Vår verksamhet erbjuder alla förekommande glasmästeriarbeten samt leverans och
montering av dörrar, fönster, fasadpartier och inredningar i glas och metall med tillhörande
servicearbeten.

Vår verksamhet har alltid fokus på säkerhet och kvalitet, med kundens krav i centrum.
Vår verksamhet har ständiga förbättringar och kritisk granskning som ledord i vårt kvalitets
och miljöarbete.

Vår verksamhet arbetar tillsammans med kunder och leverantörer, för att ständigt
utvecklas och förbättras.
​​​​​​​
Vår verksamhet betraktar aktivt kvalitets- och miljöarbete som ett krav vid
bedömning av nya och befintliga affärspartners.

Vår verksamhet ser arbetet med att minska utsläpp från våra transporter och användning
av mer miljöanpassade kemikalier som en viktig del i vårt miljöarbete.

Våra medarbetare håller sig informerade om och följer de lagar, förordningar och andra
krav som berör vår verksamhet och våra produkter.

Våra medarbetare får kontinuerligt sin kompetens uppdaterad och säkrad. 

Våra medarbetare bidrar aktivt till företagets utveckling genom ständig förbättring av
arbetsmetoder och arbetsmiljö.

Daniel Nestenborg, VD
​​​​​​​

​​​​​​​