H I S T O R I K


​​​​​​​1894


Den 19 februari startade bildhuggaren Severin Ferm och förgyllande
Carl Wilhelm CEWE Persson Ferm & Perssons förgylleri etablissemang,
adress Erik Dahlbergsgatan 14. Den först fakturan som skickades var på 2 kronor.

1895

Affären flyttades till Grand Hotell Haglund.

1897

Verksamheten flyttades till Östra Hamngatan 39. Företaget ombildades till aktiebolag
med ett aktiekapital på 30 000 kronor. Årsomsättningen uppgick till 102 000 kronor.

1901

Timlön för glasmästarna uppgick till 40 öre.

1903

Inköptes egen fastighet på Kungsgatan 22 för 200 000 kronor. Verksamheten omfattades
glasmästeri, förgylleri, snickeri, gjuteri och metallverkstad. Framgången kom genom
hårt arbete alla veckans 7 dagar ofta från 6 på morgonen och ibland ändå till 3 på natten.
Företaget presenterade också ett stort antal nyheter.
Man gav sina kunder rejäl behandling, punktlig leverans
och kvalitetsarbete.

1904

Inköptes tillsammans med några kollegor Berghems Glasbruk.

1910

Ferm lämnade företaget och flyttade till Stockholm. Han dog sedermera 1930. Vid denna
tidpunkt arbetade man med ett stort projekt i Uddevalla, där ersättningen per ruta
utgjordes av 3½ öre och man glasade ända upp till 5 000 rutor per dag åt en snickerifabrik.

1914

Såldes glasbruket.

1915

Ivar Gustafsson lämnar företaget och startade Glasmagasinet på 2.a Långgatan.

1919

Såldes Förenade Guldlistfabriken som man ägde. Vid denna tid drev man också verksamhet vid
Hultmans Holme på Björn gatan.

1920

Utnämndes företaget till "Kunglig Hovleverantör".

1923

Invaldes arkitekt Helge Persson, äldre bror till Bertil i styrelsen. Han avled dock samma år.

1932

Sänktes alla löner med 10%.


1934

Inträdde Bertil Persson i styrelsen.

1936

Inköptes en bil åt direktören.

1945

Utdelning av premier och medaljer till dem med lång anställningstid, inte mindre än 29st,
den äldste med 48 års anställning.


1946

Inköptes tomtmark på Gårda dit glas lager och snickeri flyttades.

1947

Årsomsättning uppgick till 1 900 000 kronor.

1957

Flyttades metallfabriken till Högsbo Industriområde, som då var landet.

1958

Flyttades glasmästeri och kontor.

1959

Årsomsättning en uppgick till 4 800 000 kronor.

1965

Butiken på Kungsgatan stängdes.

1975

Bildades konsortiet FPP International tillsammans med Pemco i Lysekil för arbete i Mellanöstern.

1978

Rekonstruktion Ferm & Persson Nya AB Metall och Ferm & Ryd AB Glasmästeri,
ägt till 50% av Rydgruppen.

1980

Swedefront AB bildades som moderbolag till Ferm & Persson Nya AB Alab Metallfasader och
Lättmetallfasader. Ägare till moderbolaget blev Gränges Rydgruppen och Swen Persson.

1982

Swedefront utökas med Götaverken Byggaluminium från Svenska Varv omfattande fabrik i Virserum
och Robertsfors samt press verk i Robertsfors. Swedefront hade nu 200 anställda och
100 miljoner i omsättning. Samtidigt övertog Rydgrupp samtliga aktier.

1984

Ferm & Ryd övertar metallproduktionen i Göteborg från Swedefront. Swen Persson
övertar Rydgruppens 50% och Ferm % Ryd ändrar namn till Ferm och Persson AB, d v s
nuvarande företag. Exportrörelse överförs till West-Gate AB.

1988

Frölunda Glas-service AB Förvärvades.

1989

Kontor och Glasmästeri flyttar in i ny fastighet på Beatrice Lesslies Gata 7.
Lundby Glasmästeri AB förvärvades.

1990

Årsomsättningen överstiger 100 miljoner. Ericssons Markisfabrik förvärvades.

1991

Glasmagasinet flyttar till Klippan.

1992

Förvärvades Artur Hansson Glas AB.

1993

Securum Industri Holding övertar 91% av ägandet i Ferm & Persson AB, som bantas
att endast omfatta den egna fastigheten plus de 3 glasmästerierna.

1994

Ferm & Persson AB fyller 100 år.

1995

Förvärvas Ferm och Persson av Skanska.

1998

Startar FP Glas & Metall också kallad ”rubb och stubb” efter 2 av grundarna.

1999

Övertages metall fabriken samt i maj samma år förvärvas glasmagasinet och
vi får vårt nuvarande namn.

2003

Uppgår omsättningen till 80 MSEK.


2004

110 års fest!

2013

Bolaget byter VD från Swen Persson till Daniel Nestenborg som 4:e generation ”Persson:are” att l
eda familjeföretaget. Ferm & Persson Glasmagasinet AB förvärvar Öxabäcks anläggning AB
samt Björks Glasmästeri AB. Totalt har bolaget ca 85 medarbetare. Ferm & Persson Glasmagasinet AB
renodlar sin verksamhet och genomför stora omstruktureringar inom bolagskoncernen för
att fokusera på sin kärnverksamhet. Antalet anställda reduceras genom avyttrandet av Öxabäck
Entreprenad AB samt nedskärningar inom Ferm & Persson till 35 medarbetare.

2014

120 År!!! Koncernen struktureras om legalt och Ferm & Persson AB flyttas över till ett nytt
organisationsnummer samt renodlas ytterligare för att enbart arbeta med Glas & Metallentreprenader
med en stark eftermarknadsavdelning. Efter denna sista fokusering är vi ca 20 medarbetare.
BJC Group går in som majoritetsägare för att skapa stabil finansiering av
verksamheten och vissa samverkansprojekt.

2016

Bolaget certifiering omfattar nu även OSHAS 18 000, arbetsmiljöcertifiering.

2017

Ferm & Persson Glasmagasinet Förvaltnings AB köper samtliga aktieposter i Ferm & person AB
för att bli 100%-iga ägare.

​​​​​​​