A R B E T S M I L J Ö P O L I C Y
​​​​​​​

Vår verksamhet leds och styrs i varje handling och beslut med prioritet enligt
​​​​​​​
Säkerhet
Kvalitet
Leveransprecision
Effektivitet

Vår verksamhet har alltid fokus på både medarbetarens och kundens säkerhet genom att
använda rätt produkter monterat på rätt sätt.

Vår verksamhet har alltid fokus på både medarbetarens och kundens säkerhet genom att
använda rätt utrustning, utbildning och metoder vid arbetes utförande.

Vår verksamhet har en modern och väl underhållen maskinpark där varje medarbetare
givits möjlighet till tydliga instruktioner och utbildningar.

Vår verksamhet har en tydlig ansvars och delegeringsordning för att säkerställa att alla kan
ansvara för och påverka sin arbetsmiljösituation.

Vår verksamhet ser till att aktivt arbeta bort skadliga ämnen från vår verksamhet så långt
det är tekniskt möjligt.

Vår verksamhet kontrolleras regelbundet hos vår företagshälsovård där varje medarbetare
erbjuds en personlig hälsoprofil och personliga råd.

Vår verksamhet uppmuntras till förebyggande träning och hälsofrämjande aktiviteter på
fritiden genom ekonomiskt stöd till gymkort, utrustning, massage mm.

Vår verksamhet håller sig informerade om och följer de lagar, förordningar och andra
krav som berör vår verksamhet och våra produkter

Vår verksamhet får kontinuerligt sin kompetens uppdaterad och säkrad.

Vår verksamhet bidrar aktivt till företagets
utveckling genom ständig förbättring av arbetsmetoder och arbetsmiljö.

Daniel Nestenborg, VD